Προφίλ QC

Ελεγχος ποιότητας:
Δεν υπάρχουν προϊόντα που θα αποστέλλονταν χωρίς αυστηρή επιθεώρηση από την ομάδα QC της CERAROCK.

QC_Profile2
QC_Profile1
QC_Profile3
Πιστοποιήσεις QC
Test-report_G15-WT7424E2
Test-report_G15-WT7424E

Πρότυπο: Έκθεση δοκιμής
Αριθμός: G15-WT7424E
Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2015
Εκδόθηκε από: Εθνικό Κέντρο Εποπτείας και Επιθεώρησης Κεραμικών Υγειονομικών και Υδραυλικών Εξοπλισμών

Test-report_G14-WT7424E2
Test-report_G14-WT7424E1

Πρότυπο:Έκθεση δοκιμής
Αριθμός:G14-WT3523E
Ημερομηνία έκδοσης:2014-05-12
Εκδόθηκε από:Εθνικό Κέντρο Εποπτείας και Επιθεώρησης Κεραμικών Υγειονομικών και Υδραυλικών Εξοπλισμών