Προφίλ QC

Προσωπικό και QC
Κανένα αγαθό δεν θα σταλεί στους πελάτες μας χωρίς να ελεγχθεί αυστηρά από την ομάδα CERAROCK QC

QC_Profile2
QC_Profile1
QC_Profile3

Καμία πώληση δεν θα έρθει σε επαφή με τους πελάτες χωρίς να μείνει στο εργαστήριο για να μάθει τη διαδικασία ελέγχου παραγωγής και ποιότητας. "Το όνομά μου είναι η εγγύησή σας". ------ CERAROCK

Πιστοποιήσεις QC
Test-report_G15-WT7424E2
Test-report_G15-WT7424E

Πρότυπο: Έκθεση δοκιμής
Αριθμός: G15-WT7424E
Ημερομηνία έκδοσης: 2015-10-28
Εκδόθηκε από: Εθνικό Κέντρο Εποπτείας και Επιθεώρησης Κεραμικών Υδραυλικών και Υδραυλικών

Test-report_G14-WT7424E2
Test-report_G14-WT7424E1

Πρότυπο: Έκθεση δοκιμής
Αριθμός: G14-WT3523E
Ημερομηνία έκδοσης: 2014-05-12
Εκδόθηκε από: Εθνικό Κέντρο Εποπτείας και Επιθεώρησης Κεραμικών Υδραυλικών και Υδραυλικών